Poslušajmo svoje telo in ne opuščajmo zdravljenja!
Zdravje
Tipografija

Danes obeležujemo svetovni dan zdravja, ki letos poteka pod geslom »Gradimo pravičnejši, bolj zdrav svet«. Epidemija COVID-19 je še posebej razgalila številne neenakosti v zdravju, ki smo jim priča tako v lokalnih okoljih kakor med številnimi državami po svetu. Zato je treba za vsakega posameznika doseči najvišje možne zdravstvene standarde, pravi zdravnica Jana Govc Eržen.

Kazalniki zdravja za Savinjsko regijo po podatkih NIJZ ne kažejo ravno dobrih podatkov. Čeprav v regiji z leti število umrlih na 100 tisoč prebivalcev upada, še vedno ostaja nad slovenskim povprečjem. Zaskrbljujoča je predvsem umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, ki je nad državnim povprečjem. Savinjska regija je tudi ena od od treh regij z največjim številom sladkornih bolnikov. Regija prav tako izstopa po številu poškodb pri delu na tisoč zaposlenih. Leta 2019 je bilo denimo za okoli 70 odstotkov več smrtnih poškodb pri delu kot v povprečju države. Še vedno pa je težava tudi stopnja samomorov, ki prav tako presega slovensko povprečje. V Savinjski regiji v zadnjih letih značilno narašča tudi delež debelih oseb, starih med 25 in 64 let. Posebej pa izstopa podatek, da je skoraj polovica vseh prebivalcev naše regije, starih med 15 in 64 let, visoko tveganih pivcev. Dobra novica pa je, da je več kot polovica odraslih prebivalcev celjske regije zadostno telesno aktivnih in da je delež kadilcev na Celjskem manjši kot v ostalih regijah. Po številu novih primerov raka pa je Savinjska regija pod slovenskim povprečjem.

Zdravnica Jana Govc Eržen od pojava epidemije opaža naslednje:


Manj pa so ljudi zdravstveno vzgajali o tem, kako pomembno je preprečevanje nalezljivih bolezni, manj pozornosti so posvečali tudi ozaveščanju ljudi o pomenu cepljenja, pravi Govčeva. V trenutnih razmerah zato ljudem polaga na srce:


Jana Govc Eržen ob tem izpostavlja tudi pomen zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti. Poudarja, da so v okviru Zdravstvenega doma Celje pacientom dosegljivi, opaža pa tudi, da se ljudje zaradi okužb bojijo stikov z zdravstvenimi delavci.

BA, SŠ