Odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja!
Gospodarstvo
Tipografija

Skupina Generali v prvem trimesečju: odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja, izjemno trden kapitalski položaj in čisti rezultat, na katerega so vplivale oslabitve ruskih naložb.

  • Obračunane kosmate premije so se zvišale na 22,3 milijarde evrov (+6,1 %), od tega na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja za +6,4 %, na področju Življenjska zavarovanja pa za +6 %. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so bili v celoti skoncentrirani na zavarovanja z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanja in so se povzpeli na 3,9 milijarde evrov (+19,3 %).
  • Rezultat iz poslovanja se je povzpel na 1,6 milijarde EUR (+1,1 %), na kar je vplivalo uspešno poslovanje na področjih Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugih poslovnih segmentih. Kombinirani količnik znaša 90,4 % (+2,4 odstotne točke), stopnja donosa novih zavarovanj pa je dosegla odličnih 4,94 % (+0,53 odstotne točke).
  • Čisti rezultat je dosegel 727 milijonov evrov (802 milijonov evrov v prvem četrtletju 2021), nanj pa so vplivale oslabitve ruskih naložb v višini 136 milijonov evrov. Brez upoštevanja tega vpliva bi čisti rezultat znašal 863 milijonov evrov
  • Količnik kapitalske ustreznosti je ostal izjemno stabilen in znaša 237 % (227 % v poslovnem letu 2021). 

Finančni direktor Skupine Generali Cristiano Borean je komentiral: »Rezultati za prvo četrtletje potrjujejo odlično poslovanje Skupine Generali kljub razmeram, ki jih zaznamuje negotovost zaradi konflikta v Ukrajini. Razvoj poslovanja na najbolj donosnih področjih izkazuje sposobnost Skupine, da dosledno ustvarja vrednost, hkrati pa ohranja trden in vodilni kapitalski položaj v panogi. V prvem četrtletju je Skupina začela izvajati tudi nov strateški načrt »Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti«, ki se osredotoča na močno rast čistega dobička na delnico, večje ustvarjanje denarnih sredstev in višje dividende.

S svojo solidarnostjo bo Skupina še naprej stala ob strani ljudem, ki jih je prizadel konflikt v Ukrajini. Pomagala jim bo z izredno donacijo v višini 3 milijonov evrov in z globalno kampanjo zbiranja sredstev, ki jo izvajajo zaposleni in fundacija The Human Safety Net, da bi podprli UNICEF pri svojih prizadevanjih za pomoč vsem trpečim zaradi te vojne.«

Milano – Na sestanku, ki mu je predsedoval Andrea Sironi, je upravni odbor Assicurazioni Generali odobril finančne podatke na dan 31. marca 2022.

Obračunane kosmate premije Skupine so se povečale za 6,1 % na 22.322 milijonov evrov zaradi rasti na področjih Življenjska zavarovanja ter Premoženjska in nezgodna zavarovanja. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povečali na 3,9 milijarde evrov (+19,3 %) in potrdili pozitiven trend pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Tehnične rezervacije za Življenjska zavarovanja so znašale 423,4 milijarde evrov in bile v primerjavi s poslovnim letom 2021 stabilne (-0,3 %), kar odraža uspešnost finančnih trgov pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem, kljub povečanju neto prilivov.

Poslovni rezultat Skupine je znašal 1626 milijonov evrov (+1,1 %).

Na področju Življenjska zavarovanja se je za 7,2 % povečal rezultat iz poslovanja in potrjuje odlično tehnično donosnost, stopnja donosa novih zavarovanj pa je znašala 4,94 % (4,44 % v prvem četrtletju 2021).

Poslovni rezultat na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja je bil pozitiven (+1,2 %), tudi zaradi prispevka skupine Cattolica. Kombinirani količnik je znašal 90,4 % (+2,4 odstotne točke), kar je predvsem posledica višjega škodnega količnika.

Poslovni rezultat na področju Upravljanje s sredstvi in premoženjem se je zmanjšal na 260 milijonov evrov (-14,5 %), in sicer izključno zaradi zmanjšanja provizij za uspešnost poslovanja v skupini Banca Generali v primerjavi s pomembnim rezultatom v prvih treh mesecih leta 2021, tudi zaradi uspešnosti finančnih trgov.

Poslovni rezultat na področju Holding in drugih poslovnih segmentih se je izboljšal predvsem zaradi rezultatov poslovanja z nepremičninami.

Rezultat Skupine, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je znašal -375 milijonov EUR (-275 milijonov EUR v 1. četrtletju 2021) zaradi oslabitev ruskih naložb, razpoložljivih za prodajo.

Čisti rezultat je znašal 727 milijonov EUR. Zmanjšanje za 9,3 % je odražalo že omenjene oslabitve, vključno z učinkom 96 milijonov EUR, povezanih z ruskimi instrumenti s fiksnim donosom v neposredni lasti Skupine in 40 milijonov EUR za delež v družbi Ingosstrakh. Brez tega vpliva bi čisti rezultat dosegel 863 milijonov EUR.

Skupna sredstva v upravljanju Skupine so znašala 680,5 milijarde EUR, kar je 4,1 % manj kot v letu 2021, predvsem zaradi dogajanja na finančnih trgih.

Glede izpostavljenosti Skupine v Rusiji je po oslabitvah v četrtletju delež v družbi Ingosstrakh in znesek naložb v instrumente s fiksnim donosom v neposredni lasti Skupine znašal 176 milijonov EUR (384 milijonov EUR v letu 2021) oziroma 40 milijonov EUR (188 milijonov EUR v letu 2021).

Skupina je imela tudi zanemarljive ruske in ukrajinske posredne naložbe ter naložbe, vezane na enote investicijskih skladov, ki so znašale 43 milijonov EUR (111 milijonov EUR v letu 2021) oziroma 34 milijonov EUR (117 milijonov EUR v letu 2021).

Lastniški kapital Skupine je znašal 25.639 milijonov EUR (-12,5 % v primerjavi z letom 2021). Sprememba je posledica zmanjšanja rezervacij sredstev, razpoložljivih za prodajo, za -4.797 milijonov EUR, ki izhaja predvsem iz gibanja instrumentov s fiksnim donosom.

Skupina je potrdila svoj odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti 237 % (227 % v letu 2021). Povečanje za 10 odstotnih točk je predvsem odraz pozitivnega razvoja trgov v prvem četrtletju (ki so jih povzročili dvig obrestnih mer in zmanjšanje pribitkov pri državnih obveznicah, ki so bili le delno izravnani s padci na delniškem trgu, povečanjem nestanovitnosti in inflacije), ki so, skupaj s prispevkom normaliziranega ustvarjanja kapitala, več kot odtehtale negativne učinke iz transakcij združitev in prevzemov, rezervacij za dividende za to obdobje in pričakovanih regulativnih sprememb v četrtletju (povezanih s spremembami EIOPA glede opredelitve netveganih referenčnih obrestnih mer).

Najbolj brano

Obrtniki in podjetniki pozor! Obrtniki in podjetniki pozor!
Sreda, 09 November 2022 14:08
Poročati morate o embalaži dani na trg Slovenije. Na tisoče malih in srednjih podjetij mora finančn...

Preberite več...

Mag. David Kastelic novi predsednik uprave GRAWE zavarovalnice d. d. Mag. David Kastelic novi predsednik uprave GRAWE zavarovalnice...
Sreda, 05 Oktober 2022 13:17
GRAWE zavarovalnica d. d. ima novega predsednika uprave, mag. Davida Kastelica, ki je v zavarovalniš...

Preberite več...

Tradicionalno vseslovensko srečanje mlekarjev letos v Mlekarni Celeia Tradicionalno vseslovensko srečanje mlekarjev letos v Mlekarni Celeia...
Torek, 04 Oktober 2022 12:23
Mlekarna Celeia je minulo soboto gostila tradicionalno vseslovensko srečanje mlekarjev. Pod delovnim...

Preberite več...

V Celju vrata odprla popolnoma prenovljena trgovina Eurospin V Celju vrata odprla popolnoma prenovljena trgovina Eurospin...
Ponedeljek, 26 September 2022 13:59
Njeno odprtje je bilo prejšnji četrtek, 22. septembra. Zadovoljni kupci so lahko že na dan odprtja u...

Preberite več...

Sledite nam

Prireditvenik