Pet velikih ustvarilo polovico regijske izgube
Gospodarstvo
Tipografija

Pričakovali smo, da bo lansko poslovanje celjske regije slabše, pravita Darja Lipičnik, vodja celjske izpostave Ajpesa, in direktor Regionalne gospodarske  zbornice Celje Tomaž Benčina. Po podatkih, ki jih je na osnovi oddanih in še nerevidiranih letnih poročil podjetij zbral Ajpes, je gospodarstvo sicer ustvarilo manj prihodkov od prodaje kot leta 2019, imelo je manj dobička in več izgube, zmanjšala se je vrednost izvoza, a je bil končni rezultat pozitiven, saj je regija leto 2020 zaključila z neto čistim dobičkom. Večini podjetij je uspelo ohraniti število zaposlenih, k čemur so zagotovo pripomogle tudi državne pomoči, povprečna bruto plača se je nekoliko zvišala, zrasla je tudi produktivnost. So pa družbe na Celjskem za razliko od gospodarstva celotne države povečale zadolženost.

»Nekatere dejavnosti so bile lani celo bolj uspešne kot v letu 2019. Očitno jim je kljub težkim razmeram uspelo najti nove tržne niže oziroma nove priložnosti na trgu. Izreden upad prihodkov je bil v gostinstvu, vendar delež te dejavnosti v celotnem regijskem gospodarstvu ni velik, velik padec je bil tudi v turizmu in rekreaciji. Uspešno je bilo gradbeništvo, ki je kljub krizi ohranilo ali celo izboljšalo svoje poslovanje. Ključno je, da je regija ustvarila neto čisti dobiček, čeprav je bil nižji od predlanskega. Primerjava s celotno državo razkriva, da je določene kazalnike, na primer donosnost kapitala in sredstev, celo izboljšala,« na kratko ocenjuje Darja Lipičnik.
Najbolj dobičkonosna kemična dejavnost
Gospodarske družbe v 21 občinah celjske regije so lani ustvarile 6,755 milijarde evrov prihodkov, kar je 5 odstotkov manj kot v letu 2019. Na tuje trge so prodale za 2,428 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar pomeni, da se je vrednost izvoza  zmanjšala za 7 odstotkov. Pogled po dejavnostih kaže, da so steber regijskega gospodarstva še vedno družbe, ki sodijo v predelovalno dejavnost in so izrazito izvozno usmerjene, saj so ustvarile več kot dve tretjini vseh regijskih prihodkov na tujem trgu. Zaposlovale so malo več kot dve petini vseh delavcev in ustvarile 45 odstotkov čistega dobička. Poslovno leto so zaključile s 111,4 milijona evrov neto čistega dobička, ki je sicer v celotnem regijskem gospodarstvu znašal 205 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2019 je bil neto čisti dobiček nižji za 80 milijonov evrov oziroma za 28 odstotkov.

Foto: arhiv NT (Andraž Purg-GrupA)

Preberite več v Novem tedniku

Najbolj brano

Olimski sporazum z Zdravkom Počivalškom za 100.000 evrov Olimski sporazum z Zdravkom Počivalškom za 100.000 evrov...
Četrtek, 28 Julij 2022 10:56
Med tistimi, ki bodo bogato unovčili politično funkcijo, je tudi zdaj že nekdanji gospodarski minist...

Preberite več...

Novi regionalni direktor Srednjevzhodne Evropa skupine Generali Novi regionalni direktor Srednjevzhodne Evropa skupine Generali
Četrtek, 28 Julij 2022 09:27
Skupina Generali je za regionalnega direktorja regije Srednjevzhodna Evropa imenovala Manlia Lostuzz...

Preberite več...

Odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja! Odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz...
Petek, 20 Maj 2022 10:01
Skupina Generali v prvem trimesečju: odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja, i...

Preberite več...

Generali zavarovalnica d. d. v jubilejnem letu Generali zavarovalnica d. d. v jubilejnem letu
Sreda, 13 April 2022 13:42
Ob 25-letnici zavezani h gradnji vseživljenjskega partnerstva s strankami, trajnostnemu poslovanju i...

Preberite več...