Leto obogateno z visokimi jubileji
Družba
Tipografija

V občini Laško, ki danes obeležuje občinski praznik, je letošnje leto obogateno s številnimi jubileji. Občina je leto razglasila za leto planinstva, saj v Planinskem društvu Laško obeležujejo kar tri častitljive jubileje: sto let ustanovitve planinskega društva, 70 let od odprtja planinskega doma na Šmohorju ter 110 let od smrti Laščana Frana Orožna, geografa in ustanovitelja Slovenskega planinskega društva. Ob tem Čebelarsko društvo Laško slavi 120-letnico, pred 160 leti je bila ustanovljena Laška pihalna godba … To dokazuje, da je v občini živahno društveno življenje, ki bogati skupnost, pravi župan Franc Zdolšek. Bogatijo jo tudi številni projekti, ki jih je občina uresničila v zadnjem letu.

»Ponosen sem na delovanje naših društev. Njihove visoke obletnice potrjujejo, da so bili naši predniki na vseh področjih izjemno aktivni. Trenutno v občini deluje okoli 80 društev, od kulturnih, športnih in drugih. Njihovo dejavnost s sofinanciranjem podpira tudi Občina Laško. Občina nosi tudi naziv Čebelam prijazna občina, s čebelarji v veliki meri sodelujejo tudi podjetja v občini. Thermana je leta 2013 dobila naziv Čebelam prijazno podjetje. Med je tudi stalnica v naši turistični ponudbi. Tudi godbeniki so ena od gonilnih sil pri vseh praznovanjih, na proslavah in dogodkih v občini. V zadnjih dvajsetih letih so svojo dejavnost še popestrili z mažoretno skupino in tako predstavljajo Laško ne le po vsej Sloveniji, ampak tudi izven njenih meja. Ponosni smo tudi na planince, ki uspešno delujejo in zelo dobro skrbijo za svoje premoženje. Želim si, da bi vsa društva še dolga leta tako uspešno delovala,« pravi župan.

Marsikaj je bilo v občini postorjenega v zadnjem letu. Katere pomembnejše projekte bi izpostavili?

Veliko jih je. Zelo pomemben projekt je obnova železniške infrastrukture z izgradnjo mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, z novimi podhodi v Laškem in Rimskih Toplicah ter z navezovalnimi cestami, ki zaledje občine povezujejo z Laškim. V občini smo ponosni na novo krožišče v središču mesta, ki smo ga zgradili v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo. Izpostaviti želim tudi ureditev športnih površin, od tenis prostora do igrišča Gorana Dragića. V Rimskih Toplicah raste dolgo načrtovana in težko pričakovana športna dvorana, ki predstavlja velik finančni zalogaj. Del sredstev zanjo je prispevala država. Urejamo tudi ostale športne in rekreacijske površine v občini, kot so manjša igrišča, nameščamo fitnes naprave ... Uredili smo Laško hišo, s katero želimo nadgraditi blagovno znamko Okusiti Laško. Pomembna pridobitev je tudi rudarski muzej v Govcah, ki je plod prizadevanj in dela upokojenih rudarjev.

Kako napreduje gradnja kolesarskih povezav v občini, zlasti povezava Celje – Laško?

Trenutno se v občinski upravi glede dveh odsekov povezave Tremerje – Laško usklajujemo z naravovarstveniki. Upam, da bomo čim prej našli ustrezno rešitev in da bo tudi ta del kolesarske poti v dolžini štirih kilometrov kmalu urejen. Želimo si čim bolj ravninsko traso, s čimer bi omogočili tudi invalidom in pešcem prijetno in varno pot od Celja do Laškega. Dosegli smo dogovor z direkcijo za infrastrukturo in direkcijo za vode, usklajujemo pa se še z Zavodom RS za varstvo narave in z ribiči. Medtem je kolesarska pot od Laškega do Zidanega Mosta, ki smo jo uredili skupaj z državo, že na voljo kolesarjem.

Večna tema v laški občini je zagotavljanje poplavne varnosti. Tudi na tem področju je bil letos narejen pomembnejši premik, kajne?

Že dlje časa so v načrtu ukrepi, ki bi zagotovili Laščanom večjo varnost pred poplavami. Zato je Občina Laško naročila izdelavo projektne dokumentacije za protipoplavne ukrepe od Marija Gradca do Udmata. Hkrati je v pripravi projekt za izgradnjo protipoplavnih ukrepov v Debru in Rečici. Ti ukrepi so osnova za začetek gradnje stanovanj. V Rečici je predvidena izgradnja približno 70 stanovanj, od tega okoli 40 za mlade družine in za neprofitni najem. Obenem Thermana v Debru načrtuje širitev doma starejših.

Ena od težav v občini so tudi plazovi. V zadnjem času največ skrbi povzroča plaz v Stopcah, ki kljub opravljeni sanaciji še vedno ogroža vas. Predvideni so nadaljnji ukrepi. Kako napredujejo novi projekti za zavarovanje vasi?

Plaz se je sprožil pred tremi leti. Občina je decembra 2019 prestavila vodohran za vas Stopce in napeljala novo omrežje do kmetijskih gospodarstev. Letos je bila končana prva faza sanacije plazu z dokončanjem zgornje pilotne stene. To je bila osnova za varovanje stavb v neposredni bližini in lokalne ceste. Vendar ti ukrepi ne zadoščajo za zaščito vasi. Trenutno pristojni izvajajo dodatne raziskave nad vasjo, ki jo želimo zaščititi z betonsko strukturo ter s postavitvijo zagatne stene na izvoru plazu. Računamo, da bo projekt v naslednjih mesecih pripravljen in da bo lahko  občina skupaj z državo objavila razpis za nadaljevanje ukrepov. Žal to ni edini plaz v občini. Vse tiste plazove, ki ogrožajo hiše ali komunalno infrastrukturo, si prizadevamo čim hitreje urediti. Glede na število plazov v občini pa je to zelo težko, saj občina z lastnimi sredstvi vsega ne more opraviti, sredstva okoljskega ministrstva za ta namen pa so tudi omejena. Letos smo v občini uredili okoli pet plazov. Zelo kritičnih je še pet ali šest, med drugim plaz v Breznem, ki ogroža stanovanjsko hišo, ter več manjših, ki ogrožajo posamezne dele cestišč.

BA

Foto: SHERPA

Več preberite v Novem tedniku, ki je izšel 3. novembra 2022.

 

 

Najbolj brano

Po družinsko srečo na drug konec sveta Po družinsko srečo na drug konec sveta
Nedelja, 11 December 2022 05:05
 »Nisem prišla iz maminega trebuha, ampak iz Afrike. Vesela sem, da sta me starša posvojila, saj ju ...

Preberite več...

Za ureditev Natašinega in Nininega doma Za ureditev Natašinega in Nininega doma
Torek, 29 November 2022 11:19
Pred približno petindvajsetimi leti sta Nataša Dolenc in Franci Gominšek na hribu v Kasazah začela g...

Preberite več...

V karanteni 23 otrok celjskega vrtca V karanteni 23 otrok celjskega vrtca
Četrtek, 23 Julij 2020 11:19
  Ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren je za naš medij potrdila, da so v karanteni trije str...

Preberite več...

Znan je novi lastnik Hotela Žalec Znan je novi lastnik Hotela Žalec
Ponedeljek, 20 December 2021 12:33
Ugibanj, kdo bo novi lastnik Hotela Žalec, je konec. Svetniki Občine Žalec so na seji prejšnji teden...

Preberite več...