Skupina Generali začenja nov strateški cikel Lifetime Partner 24
Družba
Tipografija

Upravni odbor Assicurazioni Generali je odobril nov triletni strateški načrt Skupine  Generali 2022-24. Načrt Lifetime Partner 24: Driving Growth (Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti) bo zagotovil trajnostno rast tako na osrednjih kot na novo nastajajočih poslovnih področjih Skupine. Nov strateški cikel temelji na dolgoročni zavezi Skupine Generali, da postane vseživljenjski partner več kot 68 milijonom svojih strank v več kot 50 državah. S svojo globalno mrežo 165 tisoč agentov bo Skupina strankam še bližje z naložbami v produkte po meri, z digitalno podprtim svetovanjem in najboljšo uporabniško izkušnjo.

V strateškem ciklu 2022 – 24 se bo Skupina Generali podala še dlje pri uresničevanju svojih trajnostnih zavez za ustvarjanje pozitivnega vpliva v družbi, okolju in pri vseh deležnikih. Do leta 2024 bo Generali zaključil  integracijo meril ESG v neposredne naložbe,  zmanjšal ogljični odtis portfelja korporativnih naložb  za 25 % in povečal obračunane kosmate premije trajnostnih produktov za 5 % do 7 % (CAGR) do leta 2024.

Skladno z načrtom bo Generali izboljšal svojo dobičkonosnost, povečal dobičkonosnost svojega poslovanja na področju življenjskih zavarovanj in vložil 1,1 milijarde EUR v tehnologijo in digitalno preobrazbo, povečal prihodke iz upravljanja premoženja vlagateljev in dodatno izboljšal učinkovitost.

Načrt določa tudi jasno vizijo za Generali leta 2024 in temelji na treh strateških stebrih: na trajnostni rasti, izboljšanju dobičkonosnosti in vodilnem položaju na področju inovacij. Načrt bo zagotovil dobičke zaradi rasti delnic, povečanem kumulativnem neto denarnem toku holdinga in bo omogočil višje dividende.

VSEŽIVLJENJSKI PARTNER 24: SPODBUJANJE RASTITEMELJNI POUDARKI

Trajnostna rast

Generali bo še naprej povečeval prihodke na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj in ohranjal najboljši zavarovalno-tehnični rezultat ter povečeval svoj tržni delež na področjih z velikim potencialom rasti, vključno z zavarovanji malih in srednje velikih podjetji, zdravstvenimi zavarovanji,  oskrbo starejših v Evropi in zavarovanji potovanj v ZDA. Na področju življenjskih zavarovanj bo Skupina povečala tudi kapitalsko nezahtevne posle in tehnične dobičke, prav tako pa bo razširila svojo paleto zavarovanj ESG. Rast bo podprta z učinkovitim upravljanjem stroškov, z nadaljnjim nadzorom stroškov na t.i. zrelih trgih in usmerjenimi naložbami v Aziji.

Izboljšanje dobičkonosnosti

Generali bo še naprej izboljševal dobičkonosnost svojega poslovanja na področju življenjskih zavarovanj, pri čemer bo izvedel celovito optimizacijo zavarovalnih polic, da bi zmanjšal kapitalsko intenzivnost in izboljšal rezultate poslovanja. Skupina bo nadaljevala s svojo strategijo do združitev in prevzemov, ki povečujejo vrednost Skupine. Generali je v sedanjem strateškem ciklu vložil več kot 3 milijarde EUR, kapital pa bo Skupina prerazporedila v pobude za donosno rast. Skupina se bo osredotočila na priložnosti za okrepitev svoje vodilne vloge na področju zavarovalništva v Evropi in povečanje prisotnosti na izbranih azijskih rastočih trgih. Na področju upravljanja premoženja bo Skupina še naprej vlagala v produktne in distribucijske zmogljivosti - vključno s širjenjem zmogljivosti zasebnega premoženja, da bi povečala obseg in ustvarila dodatnih 100 milijonov EUR prihodkov iz naslova upravljanja premoženja.

Vodilni na področju inovacij                                   

Naložbe v tehnološko in digitalno tehnologijo bodo v tem strateškem ciklu znašale 1,1 milijarde EUR, kar je 60 % več kot v pravkar zaključenem strateškem ciklu. To vključuje nadaljnje naložbe v vseživljenjsko partnerstvo s strankami zavarovalnice, ki jim želijo omogočiti še boljšo uporabniško izkušnjo tako, da bodo povečali zmogljivosti digitalnega svetovanja in strankam omogočili celovit večkanalni pristop do zavarovanj na način, ki jim najbolj ustreza. Skupina bo vlagala tudi v povečevanje obsega skupnih platform, v nove podatkovne zmogljivosti in povečala vlaganja v tehnologije pametne avtomatizacije in umetne inteligence. To bo zmanjšalo stroške in povečalo operativni vzvod Skupine Generali - podpiralo bo izboljšanje razmerja med stroški in prihodki skupine za 2,5-3,0 odstotne točke. Generalijevo tehnično vodstvo bo dodatno okrepljeno z močnim inovacijskim »motorjem«, ki bo združeval tako notranje kot k partnerjem usmerjene dejavnosti. Novi tvegani sklad za zavarovalniške tehnologije Insurtech v višini 250 milijonov EUR bo družbi Generali omogočil, da izkoristi priložnosti z visokim potencialom in začne tudi z novo, neposredno digitalno dejavnostjo.

Pozitiven vpliv na družbo, okolje in za vse deležnike

Generali se zavezuje, da bo svojo energijo usmerjal v izgradnjo bolj odporne in pravične družbe. Zaveze ESG so vključene v ta strateški načrt, vključno z naraščajočimi premijami, ki izhajajo iz trajnostnih rešitev, in sicer za 5–7 % CAGR do leta 2024 ter popolna vključitev meril ESG v neposredne naložbe v portfelj splošnih strank Skupine do leta 2024. Generali bo tudi zmanjšal ogljični odtis portfelja korporativnih naložb za 25 % do leta 2024, kar je v skladu z zavezami članstva Zveze za ogljično nevtralne naložbene portfelje in med letoma 2021 in 2025 izvedel med 8,5 in 9,5 milijarde EUR novih zelenih in trajnostnih naložb. Skupina je prav tako opredelila načrt poslovanja za popolno izključitev naložb in prevzemov tveganj v zavarovanje v sektorju energetskega premoga ter nadaljuje zavezo, da ne bo več zagotavljala dejavnosti na področju nafte in plina na začetku dobavne verige. S projektom EnterPRIZE Generali pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri prehodu na trajnostno poslovanje. Vodilna med družbenimi pobudami Skupine, gibanje za pomoč ljudem The Human Safety Net, pa bo spodbudilo uresničevanje potencialov in pomagalo ranljivim skupinam ljudi, ki živijo v težkih razmerah.

Zaposleni so ključni za uspeh strateških ciljev

 

Generali bo še naprej vlagal v zaposlene, ob tem pa spodbujal tudi trajnostno delovno okolje. Med trajanjem strateškega načrta bo Skupinausmerjena v krepitev svoje kulture osredotočenosti na stranke in meritokracije ter razvoj kompetenc, kar vključuje izpopolnjevanje 70 % zaposlenih v Skupini Generali z novimi digitalnimi in strateškimi znanji do leta 2024. Generalijevi zaposleni bodo še naprej deležni pravičnih postopkov in enakih možnosti za vse. Spoštovanje raznolikosti je pomembna vrednota Skupine, zlasti na področju enakosti spolov, ki predvideva, da bodo ženske zasedle 40 % vodstvenih položajev do konca leta 2024. Generali se je tudi zavezal, da bo v vseh svojih podjetjih sprejel nove trajnostne in uravnotežene hibridne delovne modele, ki bodo zaposlenim in deležnikom v »novi realnosti« prinesli pomembne koristi.

 

Več na https://www.generali.com/media/press-releases/all/2021/Investor-Day

 

GENERALI, d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali. Skupina Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2020 presegel 70,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po vsem svetu in 65,9 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji Skupina deluje preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Ob zavezi k trajnostnemu delovanju, je Generalijeva ambicija postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve v edinstveni distribucijski mreži.

 

Najbolj brano

Po družinsko srečo na drug konec sveta Po družinsko srečo na drug konec sveta
Nedelja, 11 December 2022 05:05
 »Nisem prišla iz maminega trebuha, ampak iz Afrike. Vesela sem, da sta me starša posvojila, saj ju ...

Preberite več...

S polno dvorano do odplačila posojila S polno dvorano do odplačila posojila
Četrtek, 02 Februar 2023 10:10
 Doroteja Kozmus iz Gorjan v občini Kozje je po tragični nesreči partnerja čez noč ostala sama z dve...

Preberite več...

Za ureditev Natašinega in Nininega doma Za ureditev Natašinega in Nininega doma
Torek, 29 November 2022 11:19
Pred približno petindvajsetimi leti sta Nataša Dolenc in Franci Gominšek na hribu v Kasazah začela g...

Preberite več...

V karanteni 23 otrok celjskega vrtca V karanteni 23 otrok celjskega vrtca
Četrtek, 23 Julij 2020 11:19
  Ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren je za naš medij potrdila, da so v karanteni trije str...

Preberite več...

Sledite nam