Do sosežiga po nezakoniti poti?
Družba
Tipografija

 

V Šaleškem eko gibanju so zaskrbljeni, češ da želi Termoelektrarna Šoštanj (Teš) v primeru nameravanega sosežiga odpadkov v šestem bloku zaobiti veljavno zakonodajo in s tem iz postopkov odločanja izločiti lokalno skupnost. Zaradi tega so na Agencijo RS za okolje (Arso), ministrstvo za okolje in ministrstvo za infrastrukturo že poslali protestno pismo. Znova so pisali tudi šoštanjskemu županu Darku Menihu, ki ga sprašujejo ali bo dopustil rekonstrukcijo kotlovnice za potrebe sosežiga, čeprav naj bi bilo to v nasprotju z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. V Tešu so sicer prepričani, da za ta poseg spremembe OPN in OPPN niso potrebne.

 

 

 

V Šaleškem eko gibanju so temeljito proučili izdano poročilo o vplivih na okolje zaradi nameravanega sosežiga nenevarnih odpadkov v šestem bloku šoštanjske termoelektrarne. Kot poudarjajo, posamezne navedbe v poročilu vzbujajo utemeljeni sum, da namerava Teš samovoljno rekonstruirati obstoječo kotlovnico bloka 6, čeprav za kaj takega nima podlage v obstoječih občinskih prostorskih načrtih. »Upravičeno nas skrbi, da gre v primeru nameravanega sosežiga odpadkov v Tešu za poskus zaobiti veljavno zakonodajo in s tem tudi za izločitev lokalne skupnosti, različnih soglasodajalcev in prebivalcev Občine Šoštanj iz postopkov, ki so predpisani za tak poseg, to pa je sprememba prostorskih aktov, pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja,« je pojasnila Uršula Menih Dokl iz omenjenega gibanja.

Kot pojasnjuje, jih je v poročilu najbolj zmotila navedba, da za poseg ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, saj da uvedba sosežiga ne pomeni gradnje nove naprave za sosežig, temveč uporabo obstoječe velike kurilne naprave. V Šaleškem eko gibanju so prepričani, da Teš ne more sam odločati o tem, ali je za nameravani sosežig potrebna celovita presoja vplivov na okolje ali ne: »Stališče Teša očitno temelji na tem, da bo za potrebe sosežiga izvedel le spremembe na obstoječi kotlovnici z vgradnjo nove tehnologije. Vendar pa to ni razlog, da bi se izognil pridobitvi gradbenega in tudi uporabnega dovoljenja. Dejstvo je, da vseh navedenih načrtovanih in opisanih del nikakor ni mogoče šteti med vzdrževalna dela, temveč gre za rekonstrukcije obstoječih objektov, saj gre za poseg v nosilno konstrukcijo in povečanje gabarita objekta,« pojasnjujejo v gibanju. Prepričani so, da je za navedene posege potrebno pridobiti novo gradbeno in nato tudi uporabno dovoljenje. »Leta 2015, ko je bil OPN sprejet, sosežig odpadkov ni bil predmet obravnave, zato takratna celovita presoja sploh ni obravnavala te možnosti, ampak je omenjena le možnost obnovljivih in okolju prijaznih virov energije, kar pa sosežig ni.«

Vse, kot mora biti

Na drugi strani so prepričani, da je celoten postopek voden pravno pravilno in transparentno. Kot so pojasnili v Tešu, so že začeli postopek za spremembo obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja za blok 6, in sicer za vpeljavo sosežiga nadomestnega trdnega goriva. Pojasnjujejo, da je lokacija predvidenega posega v industrijski coni termoelektrarne, kjer so že postavljeni potrebni objekti za pridobivanje električne in toplotne energije z vso tehnologijo čiščenja dimnih plinov, pripravo surove vode in predelavo odpadkov. Dodatna tehnološka oprema bi se vgradila znotraj glavnega tehnološkega objekta, na način, ki ne spreminja zunanjih gabaritov oziroma obstoječe opreme. »Predviden poseg je torej v industrijskem območju, ki je namenjeno industrijski in poslovni dejavnosti. Prostorsko je območje opredeljeno z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 s spremljajočimi objekti. Ker ne gre za gradbeni poseg, ampak samo za nadgradnjo tehnološke opreme, sprememba OPN in OPPN ni potrebna,« trdijo v Tešu.

Nadgradnja ali rekonstrukcija?

Vprašanja so člani gibanja naslovili tudi na šoštanjskega župana Darka Meniha. Sprašujejo ga ali bo dopustil posege, ki so v nasprotju s sprejetimi občinskimi akti, ki jih je občinskemu svetu predlagal sam.

Iz šoštanjske občine odgovarjajo, da uvedba sosežiga pomeni ohranjanje ciljev izgradnje bloka 6, ki so bili podlaga za sprejetje OPPN. Ti cilji so bili in še vedno ostajajo enaki, pojasnjujejo v Šoštanju: »In sicer ohranitev lokacije za izvajanje energetske dejavnosti na območju, ki ima urejeno že vso potrebno infrastrukturo in vse ostale pogoje za razvoj te dejavnosti, ohranitev energetske učinkovitosti, znižanje emisijskega faktorja, izpolnitev obvez Kjotskega protokola, znižanje stroškovne cene električne energije, doseganje zakonsko predpisane mejne oziroma ciljne vrednosti onesnaženosti zraka in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka.«

Nadalje pojasnjujejo še, da načrtovana vpeljava sosežiga zahteva le nadgradnjo obstoječe tehnološke opreme šestega bloka in ne rekonstrukcijo kotlovnice, pri čemer se ohranja osnovna dejavnost, to pa je proizvodnja električne energije ob ohranitvi Premogovnika Velenje kot dobavitelja primarnega goriva, lignita. »V kolikor bi investitor spremenil tehnologijo ali v kasnejši fazi predložil podrobnejšo tehnično zasnovo nameravanega posega, bomo o tem odločali naknadno, za enkrat pa nameravano dejavnost sosežiga razumemo in obravnavamo kot tehnološko nadgradnjo, ki ni v nesoglasju s sprejetim OPPN.

Foto: arhiv NT (Andraž Purg - GrupA)

 

 

Preberite več v Novem tedniku

Najbolj brano

V karanteni 23 otrok celjskega vrtca V karanteni 23 otrok celjskega vrtca
Četrtek, 23 Julij 2020 11:19
  Ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren je za naš medij potrdila, da so v karanteni trije str...

Preberite več...

Kmalu v  Tropsko hišo h krokodilu Kmalu v Tropsko hišo h krokodilu
Četrtek, 06 Avgust 2020 14:08
V pritličju prenovljenega Celjskega doma nastaja zanimiva novost, ki bo nekaj posebnega ne le v celj...

Preberite več...

»Imela sem občutek, da bo enkrat vse dobro« »Imela sem občutek, da bo enkrat vse dobro«...
Nedelja, 31 Maj 2020 16:45
»Pred štirinajstimi leti sem zaprla poglavje svojega življenja in potegnila črto. In začela na novo,...

Preberite več...

Hudo neurje s točo v Rečici poškodovalo ceste in javne poti Hudo neurje s točo v Rečici poškodovalo ceste...
Četrtek, 23 Julij 2020 09:51
    Včeraj popoldan, okrog 17.00 ure, se je v delu Krajevne skupnosti Rečica razbesnelo izredno hu...

Preberite več...

aplikacija

appstore  googleplay