Pišite
Novice
Naše akcije
Izbor prispevkov
TV-Okno
Pisma bralcev
Vaši predlogi
Horoskop
Naročilnica
 
 Izbor prispevkov
  Arhiv
 
  Sporna ograja  
 
Dvoboj dveh »velikih« in iz ozadja še tretji? - Javno parkirišče ali zasebna last

Na občinskem dvorišču v Gosposki ulici, kjer so nekoč zaradi strahu pred vselitvijo brezdomcev porušili staro hišo in tam uredili dvorišče za parkiranje, že dober mesec stoji ograja. Okoliški stanovalci se čudijo in sprašujejo, kdo si jo je dovolil postaviti, ne da bi jih o tem obvestil in se jezijo, ker so jim s tem zaprli oziroma zaklenili pot do svojega vrtička ali omarice za plinsko napeljavo. Vrata v ograji so spet odklenjena, jeza in negodovanje pa ostajata.
Celjski plesni koreograf Igor Jelen krivca za postavitev ograje vidi v sosedih, modni oblikovalki Jolandi Thaler in Urošu Dobrajcu. Jelen, ki stanuje na Gosposki 9a, pravi, da vsakemu od stanovalcev pripada približno 20 kvadratnih metrov ob hiši in občinska zemlja, ki so jo počistili in uredili za kulturno bivanje. »Še zlasti sva dvorišče urejala s sosedo Mančičevo,« utemeljuje. Thalerjeva se je na Gosposko 9a s svojo delavnico vselila pred dvema letoma in takrat naj bi se tudi dogovorili glede parkirnih mest. »Thalerjeva uporablja do sedem parkirnih mest, meni in ostalim pa naj bi pripadlo eno.« Do nesoglasij ni prihajalo vse do takrat, ko naj bi Jelen Thalerjevi dal 200 tisočakov in s tem pripomogel k postavitvi ograje. Thalerjeva naj bi mu rekla, da sta z Dobrajcem vzela parcelo v najem in da jo bosta uredila, Jelen pa naj bi z omenjenim prispevkom kot souporabnik prispeval za ureditev dvorišča in postavitev ograje. Jelen pravi, da bi bil pripravljen dati denar, a ne tako velike vsote. »Dal bi manjši znesek. Navsezadnje tam parkiram samo en avto.« Je bil pa začuden, ko je kmalu zatem zagledal ograjeno dvorišče. Jelen meni, da do sporov ne bi prišlo, če bi sklicali hišni svet in se z vsemi ostalimi stanovalci razumno odločili za prispevek in postavitev ograje. »Tako pa ni njih nihče nič vprašal.« Jelen še pravi, da sta ključ vrat v ograji najverjetneje imela samo Thalerjeva in Dobrajc in dodaja, da kljub odklenjeni ograji avta tam ne bo več parkiral. »Puščam ga na pločniku, v prihodnje pa ga bom imel v parkirni hiši.«
Ob tem je zanimivo, da nekateri stanovalci pravijo, da je prvi območje z verigo ogradil prav Jelen. Ogorčena je tudi soseda Tatjana Mančič, ki pravi, da niso bili o ničemer obveščeni ter da s tem niso soglašali. »Videla sem, da je ograjo postavljalo podjetje Ekos, zraven pa sta bila Jolanda in Uroš,« razlaga in dodaja, da stanovalcem ni v interesu, da bi se kregali med sabo.
Po mnenju Thalerjeve je do sedaj v medijih glede omenjenega spora prihajalo do potvarjanja informacij in nekorektnega pisanja, zato se je po posvetu z odvetnikom odločila za pisno izjavo. »V začetku lanskega leta sem dala vlogo za odkup oziroma najem dela zemljišča parcelna številka 2378 k.o. Celje, na katerem je po urbanističnem mnenju možna oziroma predvidena nadomestna gradnja. Ker do danes nisem dobila odgovora na vlogo, v ta del zemljišča nisem vlagala svojih sredstev - nisem postavila ograje niti urejala dvorišča. Dvorišče je urejal hišni svet Gosposke 11,« je zapisala. Tudi Uroš Dobrajc ne želi ničesar več komentirati in o tem polemizirati. V telefonskem razgovoru je odklonil, da bi karkoli izjavil, tudi zato, »ker nimam časa«, kot je zaključil.

Odgovor lastnika
V celjski občini kot lastniki zemljišča pravijo, da je Uroš Dobrajc sredi aprila letos oddal vlogo za začasen zakup dela zemljišča parcelna številka 2378 k.o. Celje, ki je predstavljala stanovanjsko stavbo ter vrt in garažo. Stavbe ni več, Dobrajc pa je na delu, kjer je stala hiša, želel urediti otroško igrišče in zelenico. Zemljišče pa v smislu gradbene parcele ni bilo določeno, ker veljavni prostorski dokumenti tega niso vsebovali. So pa nato na občini zaprosili za urbanistično mnenje o možnosti začasnega zakupa. Zemljišče je bilo nato moč oddati v zakup za krajše obdobje oziroma do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za novi – nadomestni objekt. Zaradi tega so z Dobrajcem sklenili zakupno pogodbo za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja ali prekinitve, če bi se pojavila potreba po drugačni izrabi prostora. V pogodbi je tudi določeno, da Dobrajc ne bo postavljal nobenih objektov, razen otroških igral in da z drugačnim načinom delovanja ne bo spreminjal njegove namembnosti. Bodo pa strokovne službe MOC proučile možnost, da bi na zemljišču uvedli sistem javnega parkiranja oziroma ga uredili v drug javni namen.
O namenih Thalerjeve pa na občini pravijo, da je ta v lanskem letu podala vlogo za nakup parcelne številke 2378, ki meji na objekt, v katerem ima poslovni prostor. Že večkrat pa ji je bilo pojasnjeno, da prodaja ni možna. Thalerjeva je zato pred mesecem dni podala vlogo za zakup dela zemljišča v izmeri 262 kvadratnih metrov z namenom površino z lastnimi sredstvi preurediti v urejeno površino. Urbanisti menijo, da bi bila takšna začasna ureditev sicer možna. Tudi zato, ker v preteklih letih ni bilo interesa za gradnjo na tem delu in ker trenutno tudi ni povpraševanja. Pravno bi bil takšen zakup možen. Pridobiti bi morala le pisno soglasje lastnikov objektov, ki mejijo na zadevno parcelo.

MATEJA JAZBEC
Foto: ALEKS ŠTERN 
 Vaš komentar