Pišite
Novice
Naše akcije
Izbor prispevkov
TV-Okno
Pisma bralcev
Vaši predlogi
Horoskop
Naročilnica
 
 Predstavitev
O nas

Od 7. februarja 2013 Novi tednik izhaja spet enkrat tedensko, in sicer ob četrtkih. Tako je izhajal že pred 1. februarjem 2005, ko je prešel na izhajanje ob torkih in petkih.

Vsak teden ima prilogo TV-Okno. Sicer pa sta dva snopiča časopisa zasnovana regijsko, saj novinarji spremljajo dogajanje v 33 občinah na širšem območju Savinjske regije.

Na svojih straneh Novi tednik objavlja novinarske prispevke in fotografije o pomembnejših političnih, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih in športnih dogajanjih v vseh 33 občinah. Njegova vloga je prispevati k večji obveščenosti ljudi o teh dogajanjih na njihovem lokalnem območju, prispevati k njihovi razgledanosti in jih z določenimi vsebinami tudi sproščati in zabavati. Omogoča tudi soočenje mnenj o pomembnih aktualnih vprašanjih in daje prostor za izražanje stališč širše javnosti. Novi tednik je širši javnosti znan tudi po številnih tradicionalnih in odmevnih akcijah, ki jih vse leto pripravlja za svoje bralce.
Zgodovina časopisa

Za začetnika današnjega Novega tednika velja Nova pot, prvi povojni časnik na Celjskem, ki je začel izhajati 2. junija 1945 in doživel le 21 številk. Spomladi 1946 se je znova pokazala potreba po časopisu in tedensko je začelo izhajati glasilo Okrožnega odbora OF Celje Na delo, ki je pod tem imenom izšlo 26-krat, nato pa postalo Naše delo. Zakaj je naslednje leto prenehalo izhajati, ni jasno, se je pa 13. februarja 1948 rodil Celjski tednik, ki se ga je naziv Celjski tako prijel, da ga marsikje uporabljajo še danes. C Tednik je zaradi različnih težav izhajal dvakrat mesečno. Dve leti kasneje je spremenil ime v Savinjski vestnik, ker ni bil namenjen samo Celju. Leta 1955 pa so ga, z novo vsebino, povečanim obsegom ter novimi naročniki, ponovno preimenovali v Celjski tednik. Leta 1963 je naklada presegala 15.000 izvodov. Istega leta je postal ustanovitelj okrajni odbor SZDL, tri leta kasneje pa je doživel še eno reorganizacijo in sicer se je izločil iz Celjskega tiska, ki ga je do takrat izdajal. Združil se je z Radiem Celje v skupno podjetje Zavod za informativno službo. Tiskanje časopisa je leta 1967 prevzelo »DP Delo, časopis pa je spet deloma spremenil ime v C tednik. Naslednje leto je postal edicija »GP Dela in ne več glasilo SZDL.
12. decembra 1968 je prvič izšel časopis z imenom Novi tednik in nato ponovno izhajal pod okriljem SZDL s celjskega območja. Leta 1977 je Novi tednik z Radiem Celje postal TOZD v okviru Dela. Leto kasneje se je uredništvo selilo v prostore, kjer je še danes, na Prešernovi 19. Ob 35-letnici je Novi tednik dobil red zaslug za narod s srebrno zvezdo predsedstva bivše jugoslovanske države. Oktobra 1990 je prostore uničil požar.

16. avgusta 1991 sta se Novi tednik in Radio Celje registrirala kot podjetje NT&RC d.o.o.. Jeseni 1993 se je začel postopek lastninskega preoblikovanja podjetja, ki je konec leta 1994 pridobilo registracijo o olastninjenju.
 
PRIDRUŽI SE NAM:
Fotografija tedna
Anketa
Ali menite, da bomo to zimo še deležni snega?
da
ne
Rezultati
 
d Lib
Digitalni arhiv Novega tednika in njegovih predhodnikov.
NT na Youtubeu: